Trường THCS Tứ Minh tổ chức hoạt động đổi mới phương pháp dạy học

Trường THCS Tứ Minh tổ chức hoạt động chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học để nhà trường và các em học sinh phát triển hơn. Nội dung của hoạt động như sau: Về dự buổi hội thảo, trường THCS Tứ Minh đã được vinh dự…

Continue Reading