THCS Tú Minh tham gia hội thảo khung chương trình giáo dục địa phương

Ngày 7/2, trường THCS Tú Minh đã tham gia vào hội thảo góp ý khung chương trình giáo dục địa phương (GDĐP) của tỉnh trong chương trình giáo dục phổ thông mới để đi đến một sử thống nhất và đẩy mạnh giáo dục địa phương được hiệu quả hơn. Hội thảo thu hút hơn…

Continue Reading